Teraz, dalszy ciąg Pogaduszek tutaj:
http://maria-mojawizjazdrowia.blogspot.com/

niedziela, 27 lipca 2008

Spacer nie tylko dla seniora


Jeśli z różnych przyczyn nie masz ochoty uczestniczyć w treningach grupowych, lub
cierpisz na różne choroby, które uniemożliwiają Ci wykonywanie ćwiczeń, wybierz taki rodzaj aktywności, który może wykonywać dosłownie każdy.

Jest to poprostu SPACER.

To jest forma ruchu, która jest bardzo mało obciążająca. Możesz dowolnie regulować czas i intensywność spaceru i nie wymaga to od Ciebie żadnych specjalnych zabiegów. Jeśli twardo postanowisz sobie, że spacerujesz codziennie, bez względu na pogodę, poprawisz sprawność i wzmocnisz mięśnie nóg, ramion i pleców- ale również dotlenisz się. Twój mózg będzie lepiej pracował i jeszcze uodpornisz się na choroby. Trudno wyobrazić sobie osoby w podeszłym wieku, cierpiące na przewlekłe choroby chodzące na siłownię lub jeżdżące na rowerze, ale napewno każdy może wybrać się na spacer - nawet jeżeli nie można samemu, to w towarzystwie osoby towarzyszącej- męża, wnuka czy koleżanki. Będzie to doskonały trening.

Ja staram się codziennie spacerować. Po drodze można również trochę usiąść i z napotkaną osobą porozmawiać.

W miarę możliwości leniwy krok warto zastępować energiczniejszym marszem. Pamiętać należy o utrzymaniu prostej sylwetki. W czasie spaceru nie trzeba się garbić, biodra powinny być ustawione dokładnie pod górną częscią ciała. Zamiast splatać ręce z tylu poruszajmy nimi- to jest też przecież ćwiczenie.

Nie zapomnijmy również o glębokim oddechu.

Miłego, zdrowego spaceru!


glitter-graphics.com

14 komentarzy:

MARIA pisze...

Translation from Google.


Walk not only for seniors

If for various reasons you do not want to participate in the training group, or
suffering from a different disease, which prevents you to perform exercises, choose this type of activity, which can literally perform each.

This is simply WALK.

It is a form of movement, which is very little aggravating. You are free to regulate the time and intensity of walking and does not require it to you any special treatment. If you choose to hard realize that you walk every day, regardless of the weather, you improve efficiency and strong leg muscles, shoulders and back and also you refresh your lungs. Your brain will be better and yet you imminized your body. It is hard to imagine the elderly, suffering from chronic diseases to go to the gym or to bicykle, but really anyone can go for a walk - even if you cannot do it by yourself, you can do it with a person accompanying-husband, grandchild or a friend. This will be the perfect training.

I try to walk every day.
On the way, you can also sit a bit and to talk to with meet person.

Wherever possible, lazy step might be substituted for forcefuler march. Remember to maintain a straight posture. At the time you have to walk, the hips should be set precisely at upper part of body. Instead cross hands from behind body, move them - this is exercise too..

Do not forget about deep breath.

I wish you happy, healthy, relaxing walk!

Theresa @ Take A Sentimental Journey pisze...

Hi Maria ,I wished I lived closer to you , so we could go for some nice walks together . Then when we were through walking , we could go eat ! :0) :0) :0)

MARIA pisze...

It will be great Theresa!

Keshi pisze...

heyy Maria! :)

Keshi.

Anonimowy pisze...

Maria
I wud love to walk with u too in your garden


I dont walk on purpose
I walk to economize

to save on bus fare, taxi fare
I thank God I can walk
my wife cant
she has Parkinsons

I thank God for not making me too rich or famous

I can walk freely without being noticed and mobbed

Michael Jackson cant
he has to walk on a tread mill in a high security gym at his home

MARIA pisze...

Anon, very nice,
I just practice economize walk too,
look at last photo.


I'm so sorry about your wife.
She is in my prayers.

Anonimowy pisze...

Translation: English » Polish
Maria
I would love to walk with u too in your garden


I dont walk on purpose
I walk to economize

to save on bus fare, taxi fare
I thank God I can walk
my wife cannot walk alone
she has Parkinsons disease

I thank God for not making me too rich or too famous

I can walk freely without being noticed and mobbed

Michael Jackson cant
he has to walk on a tread mill in a high security gym at his home Maria
I to z miłości do walk i zbyt w ogrodzie


I dont walk na celu
I chodź do economize

, aby zapisać na taryfę autobusem, taxi fare
Dziękuję Bogu, mogę chodzić
moja żona nie może chodzić sama
Ona ma Parkinsons disease

Dziękuję Bogu za nie czyni mnie zbyt bogata lub zbyt sławna

Mogę swobodnie chodzić bez zauważony i mobbed

Michael Jackson cant
On ma chodzić na bieżnik z wysokiego bezpieczeństwa w sali gimnastycznej w jego domu

Anonimowy pisze...

How about a walk on the beach in GOA Maria

Feb 21 2009
u and Krys and your entire family
try and make it

u guys will enjoy

Inspirações da Jô pisze...

Pretty Maria,
I am very happy with its affectionate visits and words!!!
I passed in your blog, to desire a wonderful start of week and a great hug!!!
Many Kisses

bindhiya pisze...

Dear Maria,
I love walking too.. it is so relaxing..just walk around enjoy the beauty of nature...
I have a seperate blog "keep walking" you can find it on my blog roll..
have a beautiful day..
love & ((hugs))
bindi

Jorgelina pisze...

I walk much, is a very good exercise.

Pretty week!

A great greeting

CIELO pisze...

Ahhh, Maria! Love that pic of that amazing tree! and that photograph of the kids is my favorite... I'm the girl walking up there--did you know that? :)

Love ya

cielo

Charli and me pisze...

Greetings Maria. I am sorry I don't speak or read Polish. Your pictures are nice. I hope you have a lovely day.

KarenHarveyCox pisze...

Walking has always been my favorite form of exercise. When I lived in New York it was so much fun to walk because there was so much to see. Karen

Related Posts with Thumbnails

Moje 80-te Urodziny/ My 80th Birthday

moje tańce
Try JibJab Sendables® eCards today!