Teraz, dalszy ciąg Pogaduszek tutaj:
http://maria-mojawizjazdrowia.blogspot.com/

poniedziałek, 21 września 2009

Life begins at 80th...on the Internet / Życie zaczyna się od 80-siątki w Internecie.


Do you know that Life begins at 80th.... on the Internet?
Believe me, this is true.
Czy wiesz, że życie zaczyna się po 80-tce ... w Internecie?
To prawda, wierz me.


Get my banner code or make your own flash banner

I'd like to invite you my dear friends to The Big Birthday Party in famous Disney Park.
We are always young, lets play like kids...
The Birthday Party is already started. Enjoy!
Chciałabym zaprosić wszystkich moich miłych przyjaciół na Wielkie Urodzinowe Party do słynnego Disney Parku. Zawsze jesteśmy młodzi, a zatem bawmy się jak dzieci.
Urodzinowe Party już się zaczęło (kliknij video)... bawmy się więc wesoło.
***

Try JibJab Sendables® eCards today!


***
What would we do without friends, even those we have never met?
Co byśmy robili bez przyjaciół, nawet tych, których nigdy nie spotkaliśmy osobiście?


Scrapbooking at WiddlyTinks.com
Photo Tinks by WiddlyTinks.com

I give thanks for all the friends
The good Lord sends my way
For He knows we all need some cheer
Each and every day.
So to all my wonderful friends,
I send my love to you
Because I know that you’re my friends
Forever, through and true.

So take these flowers, my dear friends,
And always remember me,
as I'll be remember.

Thank you for being my friends!

Dziękuję za wszystkich moich przyjaciół
których dobry Pan zesłał na moją drogę
Bo On wie, że wszyscy potrzebujemy
otuchy każdego dnia.
Więc do wszystkich moich wspaniałych przyjaciół
pragnę wyrazić moją wdzięczność.
Wiem, że jesteście moimi prawdziwymi przyjaciółmi
na dobre i na złe.

Przyjmijcie te kwiaty, drodzy przyjaciele,
I zawsze pamiętajcie o mnie, jak i ja będę pamiętać a Was.Dziękuję za moich przyjaciół!

A good remedy for rejuvenation is laughter and a sense of humor.
Please, share a joke, come back here with a cheerful anecdote or joke, especially about age...
I started in the comments section.
Dobrym środkiem na odmłodzenie jest śmiech i poczucie humoru.
Proszę podziel się żartem, możesz tu wrócić z wesołą anegdotą lub dowcipem, zwłaszcza na temat...wieku ...
Ja zaczęłam w sekcji komentarzy.(I'll be back in Poland from Canada next month).

Related Posts with Thumbnails

Moje 80-te Urodziny/ My 80th Birthday

moje tańce
Try JibJab Sendables® eCards today!