Teraz, dalszy ciąg Pogaduszek tutaj:
http://maria-mojawizjazdrowia.blogspot.com/

sobota, 6 lutego 2010

Oddychanie brzuszne/belly breathing

Każdy rodzaj choroby i stanu zdrowia może być wspomagany przez naukę oddychania. Większość z nas oddycha płytko, co powoduje, że mamy mało tlenu i zbyt dużo CO2. Praktykowanie głębokich brzusznych oddechów nie tylko przynosi więcej tlenu do czyszczenia naszego organizmu, ale rówmież uwalnia CO2. Organizm jest dotleniony, uspokojony, zachodzą prawidłowe reakcje chemiczne. To jest ważny etap w celu przywrócenia zdrowia.

Aby ponownie nauczyć się prawidłowe oddychać brzuchem, dobrze jest obserwować oddychanie dziecka ...
Aby to zrobić samodzielnie, połóż się na plecach i połóż rękę na brzuchu. Oddychaj.... Poczujesz jak brzuch unosi się i opada. Aby łatwo nauczyć się prawidłowo oddychać, połóż rękę na brzuchu i krzycz: "Hej"lub zdecydowanie powiedz: "shhhh". Poczujesz jak powietrze jest wypychane z brzucha i szybko powraca do brzucha.
Zrób kilka takich oddechów. Poczujesz się wspaniale!

Link o oddychaniu brzusznym:
http://www.remedium-psychologia.pl/2004_8_14.htm

***
Each type of disease and health can be helped by learning to breathe. Most of us breathe shallowly, which means that we have a little oxygen and too much CO2. Practicing deep belly breathing not only brings more oxygen to clean our body, but also release of CO2. The organism is full of oxygen, appeased, there are the correct chemical reactions. This is an important step to restore health.
To re-learn how to do belly breaths properly, it is good to watch a baby breathing ...To do it yourself, lie on your back and put your hand on your belly. Breathe ....
You will feel like belly rises and falls.
That it is easy to learn to breathe properly, put your hand on your belly and shout: "Hey" or strongly say, "shhhh."
You will feel like air is pushed out from your belly and rush back in to your belly.
Take a few deep such breaths.
You will feel great.
****
photo:my great-grandson Kyle.
Related Posts with Thumbnails

Moje 80-te Urodziny/ My 80th Birthday

moje tańce
Try JibJab Sendables® eCards today!