Teraz, dalszy ciąg Pogaduszek tutaj:
http://maria-mojawizjazdrowia.blogspot.com/

środa, 28 maja 2008

Mimo to...kochaj.

Draw Customized Symbols - ImageChef.com

Ludzie są nierozsądni, nielogiczni i zajęci sobą,
Kochaj ich mimo to.

Jeśli uczynisz coś dobrego, zarzucą ci egoizm i ukryte intencje.
Czyń dobro mimo to.

Jeśli ci się uda, zyskasz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów.
Staraj się mimo to.

Dobro, które czynisz, jutro zostanie zapomniane.
Czyń dobro mimo to.

Uczciwość i otwartość wystawią cię na ciosy.
Bądź mimo to uczciwy i otwarty.

To, co zbudowałeś wysiłkiem wielu lat,
może przez jedną noc lec w gruzach.
Buduj mimo to.

Twoja pomoc jest naprawdę potrzebna.
Ale kiedy będziesz pomagał ludziom, oni mogą cię zaatakować.
Pomagaj mimo to.

Daj światu z siebie wszystko, a wybiją ci zęby.
Mimo to dawaj światu z siebie wszystko.

(Matka Teresa)
Matka Teresa-Wikipedia

6 komentarzy:

MARIA pisze...

Translation from Google:

People are nierozsądni, /not good/nielogiczni and busy themselves,
Love them anyway.

If you do something good, you zarzucą selfishness and hidden intentions.
Do good anyway.

If you can, zyskasz false friends and true enemies.
Try anyway.

Goodness, which do, tomorrow will be forgotten.
Do good anyway.

Honesty and openness put you to blows.
Be honest and despite the open.

What zbudowałeś effort for many years,
may lec by one night in ruins.
Build anyway.

Your help is really needed.
But when you helped people, they can attack you.
Help anyway.

Give the world all by themselves, and wybiją those teeth.
Despite this, give the world all by themselves.

(Mother Teresa)

Jim pisze...

hehehehehe
I cud do a better translation

Jim pisze...

Gdybym jednego kwiatka na każdym razem myślę o Tobie,
I could walk na zawsze w moim ogrodzie.

~ Przypisywane Claudia Ghandi

Jim pisze...

Even the rich are hungry for love, for being cared for, for being wanted, for having someone to call their own.

Mother Teresa

Anonimowy pisze...

krys komputer nie działa

Anonimowy pisze...

Chcę wiedzieć, co podtrzymuje cię od wewnątrz, kiedy wszystko się mieści.

Chcę wiedzieć, czy możesz być sam z siebie i jeśli naprawdę tak jak firma jest zachować w pustych chwil.

Related Posts with Thumbnails

Moje 80-te Urodziny/ My 80th Birthday

moje tańce
Try JibJab Sendables® eCards today!